srijeda, 30. prosinca 2015.

Sudski tumač u sudnici
Surađujući sa pravnim osobljem, sudski tumač pomaže pojedincima koji ne razumiju ili nemaju dovoljno dobro razumijevanje hrvatskog jezika da razumiju pravni jezik. Osobe koje ne razumiju ili se na sudu ne usude govoriti hrvatski trebaju pomoć sudskog tumača radi razumijevanja i prenošenja svih informacija precizno i u cijelosti osobama u sudnici. Nije dovoljno da sudski tumač samo zna oba jezika, nego mora znati komunicirati i razumjeti pravnu terminologiju na sastancima, pripremnim ročištima, izjavama pod prisegom, suđenjima i presudama. Ponekad je potrebno pisane dokumente usmeno prevoditi na jedan ili drugi jezik.

Sudski tumači u ovoj situaciji koriste tri različite metode. Ponekad usmeno prevode pisane dokumente onima koji taj jezik ne govore. Zatim konsekutivno prevode pri čemu prevoditelj prevodi dio po dio kako govornik zastaje. Na kraju prevode i simultano, kada prevoditelj prevodi kako govornik govori.

Kako postati sudski tumač za rad u sudnici

Prvi uvjet ovog zanimanja je izvrsno znanje barem jednog stranog jezika radi interakcije s osobljem u sudnici. To se može naučiti slušanjem predmeta koji se usredotočuju na pravo, hrvatski ili strani jezik. Većina sudskih tumača koji rade u sudnici diplomiraju strani jezik ili pravo. Za rad na sudskim slučajevima je važno imati prethodno iskustvo u prevođenju pravnih dokumenata i/ili rada u pravnom okruženju.


subota, 12. prosinca 2015.

Sudski tumač za ruski jezik

Za pravne i službene potrebe neke dokumente moraju prevesti i žigom i potpisom ovjeriti sudski tumači za ruski jezik. Obično su to osobni dokumenti, javnobilježničke isprave, sudski dokumenti, svjedodžbe, diplome te često dokumentacija potrebna za javna nadmetanja. Sudski tumač za ruski jezik svojim žigom garantira da prijevod u potpunosti odgovara izvorniku. Ovjereni prijevod nije potrebno dodatno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Prijevodi tekstova s ovjerom naplaćuju se prema Pravilniku o stalnim sudskim tumačima.
Obratite nam se s povjerenjem ukoliko Vam je potreban sudski tumač za ruski jezik
Nudimo uslugu prijevoda dokumenata s ovjerom sudskog tumača za ruski jezik i to:

 • osobnih dokumenata (rodnog, vjenčanog, smrtnog lista, izvoda iz matične knjige, vozače dozvole itd.)
 • javnobilježničkih isprava
 • svjedodžbi i diploma
 • sudskih dokumenata (sudskih presuda, tužbi, žalbi, rješenja itd.)
 • medicinske dokumentacije
 • potvrde o nekažnjavanju
 • potvrde o bračnom stanju
 • certifikata, potvrda…

te svih ostalih dokumenata koje za pravne i službene potrebe moraju prevesti i ovjeriti sudski tumači specijalizirani za ruski jezik. Sudski tumač svojim žigom garantira da prijevod u potpunosti odgovara izvorniku. Za okvirne cijene pogledajte naše cijene prijevoda.

Ako odaberete nas, očekujte 

 

 • visoke standarde kvalitete
 • isporuku usluga u najkraćem roku
 • pouzdanog partnera na kojeg se možete osloniti
 • najbolji omjer kvalitete i cijene na tržištu
 • 100% kontrolirani proces upravljanja projektom


Prevoditeljska agencija iz Zagreba “Global Link” koristi najnoviji sustav za upravljanje prevoditeljskim projektima. Za nas je to neprocjenjiv alat za učinkovitije upravljanje složenim prevoditeljskim projektima koji uključuju veći broj prevoditelja i opsežniju dokumentaciju. Koristeći ga, štedimo vrijeme, smanjujemo troškove, prevodimo brže, istovremeno osiguravajući točnost i dosljednost prijevoda. On nam omogućava da s Vama komuniciramo na jednostavan, ali učinkovit način. Odraditi prijevod – piece of cake!

Prevoditelji i sudski tumači su općenito zaduženi za sljedeće:

 • Pronalaziti odgovarajuće koncepte iz izvornog u ciljanom jeziku
 • Analizirati i pohraniti vokabular u tekstovima odgovarajućeg konteksta (pravni, ekonomski, tehnički) za buduću upotrebu
 • Služiti se s barem dva jezika na visokoj razini
 • Stilski i ispravno prenijeti izvorni tekst
 • Poštivati rokove
 • Precizno, jasno i brzo usmeno prevoditi

Prevoditelji i sudski tumači olakšavaju komunikaciju među govornicima različitih jezika. Neki prevoditelji i tumači prevode i pismeno i usmeno, iako se ta dva načina uvelike razlikuju. Za razliku od prevoditelja, sudski tumači pružaju usluge službenog prijevoda koji se predaje službenom tijelu ili se usmeno izvodi pred istim.
Stalni sudski tumač za ruski jezik jest osoba kojoj je nadležni sud dao ovlast prevoditi s hrvatskog na ruski jezik ili s ruskog na hrvatski jezik te svojim potpisom i pečatom potvrditi da je njegov prijevod istovjetan originalu.


Takav prijevod nazivamo ovjereni prijevod s ruskog na hrvatski jezik ili ovjereni prijevod s hrvatskog na ruski jezik, a sastoji se od:

 • naslovne stranice
 • prijevoda s ruskog na hrvatski jezik ili s hrvatskog na ruski jezik
 • potvrde/izjave tumača da prijevod odgovara izvorniku
 • kopije izvornog dokumenta ili izvornog dokumenta
 • uveza s naljepnicom, pečatom i potpisom

Ovjereni prijevod pripremljen na ovakav način ima snagu izvornika u svim državnim institucijama Republike Hrvatske kao i državnim institucijama ruskog govornog područja.

četvrtak, 3. prosinca 2015.

Sudski tumač i prevoditelj u Zagrebu

Prevoditelj i sudski tumač je općenito zadužen za sljedeće:
 • Pronalaziti odgovarajuće koncepte iz izvornog u ciljanom jeziku
 • Analizirati i pohraniti vokabular u tekstovima odgovarajućeg konteksta (pravni, ekonomski, tehnički) za buduću upotrebu
 • Služiti se s barem dva jezika na visokoj razini
 • Stilski i ispravno prenijeti izvorni tekst
 • Poštivati rokove
 • Precizno, jasno i brzo usmeno prevoditiPrevoditelji i sudski tumači olakšavaju komunikaciju među govornicima različitih jezika. Neki prevoditelji i tumači prevode i pismeno i usmeno, iako se ta dva načina uvelike razlikuju. Za razliku od prevoditelja, sudski tumači pružaju usluge službenog prijevoda koji se predaje službenom tijelu ili se usmeno izvodi pred istim.

Stalni sudski tumač za njemački jezik jest osoba kojoj je nadležni sud dao ovlast prevoditi s hrvatskog na njemački jezik ili s njemačkog na hrvatski jezik te svojim potpisom i pečatom potvrditi da je njegov prijevod istovjetan originalu. Takav prijevod nazivamo ovjereni prijevod s njemačkog na hrvatski jezik ili ovjereni prijevod s hrvatskog na njemački jezik, a sastoji se od:

 • naslovne stranice
 • prijevoda s njemačkog na hrvatski jezik ili s hrvatskog na njemački jezik
 • potvrde/izjave tumača da prijevod odgovara izvorniku
 • kopije izvornog dokumenta ili izvornog dokumenta
 • uveza s naljepnicom, pečatom i potpisom

Ovjereni prijevod pripremljen na ovakav način ima snagu izvornika

nedjelja, 22. studenoga 2015.

Stalni sudski tumač za engleski jezik


Stalni sudski tumač za engleski jezik jest osoba kojoj je nadležni sud dao ovlast prevoditi s hrvatskog na engleski jezik ili s engleskog na hrvatski jezik te svojim potpisom i pečatom potvrditi da je njegov prijevod istovjetan originalu.

Takav prijevod nazivamo ovjereni prijevod s engleskog na hrvatski jezik ili ovjereni prijevod s hrvatskog na engleski jezik, a sastoji se od:

- naslovne stranice
- prijevoda s engleskog na hrvatski jezik ili s hrvatskog na engleski jezik
- potvrde/izjave tumača da prijevod odgovara izvorniku
- kopije izvornog dokumenta ili izvornog dokumenta
- uveza s naljepnicom, pečatom i potpisom

Ovjereni prijevod pripremljen na ovakav način ima snagu izvornika u svim državnim institucijama Republike Hrvatske kao i državnim institucijama engleskog govornog područja.

Stalni sudski tumač za engleski jezik dužan je djelovati u skladu s Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima.

Dokumenti koje najčešće prevodi stalni sudski tumač za engleski jezik:

- Pravni dokumenti
- Osobni dokumenti (putovnica, domovnica, rodni list, vjenčani list)
- Svjedodžbe, diplome i dopunske isprave
- Certifikati i potvrde
- Službene izjave i dokumenti ovjereni kod javnog bilježnika
- Pisma namjere, obvezujuće ponude, ugovori i sporazumi
- Medicinski dokumenti
- Patenti i prateća dokumentacija
- Dokumentacija za rad u inozemstvu
- Dokumentacija za školovanje u inozemstvu
- Dokumentacija za natječaj
- Tehničke specifikacije
- Izvadci iz banke, katastra, gruntovnice ili polica osiguranja
- Carinski i porezni dokumenti

te ostale dokumente koje za pravne i službene potrebe moraju prevesti i ovjeriti stalni sudski tumači za engleski jezik.

ponedjeljak, 9. studenoga 2015.

Apostil

Mnogi sugrađani odlaze na rad u strane zemlje koje od njih zahtijevaju dokument s apostilom. Apostil je potvrda o pravnoj ispravnosti dokumenta, a nju možete dobiti na općinskom sudu. Tek nakon što vaš dokument dobije apostil sudski tumač može pripremiti ovjereni prijevod jer sudski tumač ovjerava prijevod verificiranog dokumenta, a ne sâmi dokument. Dakako sudski tumači mogu isporučivati i prijevode bez ovjere ukoliko ista nije potrebna te prevoditi razne tekstove tematika za koje su se specijalizirali. U tom slučaju unaprijed pitajte sudskog tumača prevodi li tekstove dotične tematike obzirom da postoji mnogo grana u kojima mogu djelovati. 


subota, 24. listopada 2015.

Povijest njemačkog jezika

Njemački jezik se razvio iz skupine jezika iz koje su proizašli mnogi danas upotrebljavani jezici (vidi sliku). Obzirom na kopnene granice, međukulturalni odnosi su bili veoma intenzivni, te stoga u njemački jezik tijekom stoljeća ulaze mnoge posuđenice iz latinskog, francuskog i slavenskih jezika.


POVIJEST NJEMAČKOG JEZIKA
RAZVOJ NJEMAČKOG JEZIKA

Njemački jezik svoje korijene vuče iz zapadno germanskog dijalekta zvanog starosaski jezik (Ältsächsische Sprache). Stari gornjenjemački jezici (Althochdeutsch) su nastali glasovnim promjenama zvanim Zweite Lautverschiebung koje su počele prije 7. stoljeća, te se postupno širile od planinskog područja na jugu prema sjevernim ravnicama, a nikada nisu stigle skroz do obalog područja (stari donjenjemački, Altniederdeutsch). Obzirom na razjedinjenost zemalja govornika varijanata starog gornjenjemačkog jezika, dijaletki istog su se zasebno razvijali. U 11. stoljeću je, u naporu da se izbjegnu regionalni izrazi i glasovne specifičnosti, iz dvorskih pjesama proizašao srednji gornjenjemački (Mittelhochdeutsch) jezik. Počeo se upotrebljavati u zapisivanju ne samo religioznih, već i svjetovnih i trgovinskih tekstova. Srednji donjenjemački (Mittelniederdeutsch) do danas koegzistira uz spomenutog parnjaka, no ipak se njegova upotreba zadržava na obalnom dijelu. On je služio kao jezik sporazumijevanja u trgovini na Baltiku, a iz njega se razvio današnji nizozemski jezik.Germanska jezična skupina (Izvor: Encyclopaedia Britannica)

Nakon što je Europu poharala kuga, počinje razvoj ranog novog gornjenjemačkog jezika (Frühneuhochdeutsch), kojim su pojednostavljeni padeži, te su uvedene glasovne i morfološke promjene.

Prekretnica u standardizaciji jezika bio je prijevod Biblije Martina Luthera. Uz pojavu tiskarskog stroja, novi gornjenjemački jezik (Neuhochdeutsch) kojim se služi Lutherov prijevod se lako proširio i prepoznat je kao norma za sve regije. Iz tog jezika je standardiziranjem pravopisa nastala današnja varijanta njemačkog jezika.

Kao službeni jezik, njemački se koristi u Njemačkoj, Austriji i Lithenštajnu, a jedan je od više službenih jezika u Švicarskoj. Belgiji i Luksemburgu. Također, neophodan je u nekim gospodarskim granama poput strojarstva i inžinjerstva, a često služi i kao jezik sporazumijevanja.

Izvori: Britannica. German language. Informacije od 1. rujna 2015. Preuzeta slika. ( (http://www.britannica.com/topic/German-language)

Wikipedia. Njemački jezik. Zadnje izmjene: 3. kolovoza 2015. ( (https://hr.wikipedia.org/wiki/Njema%C4%8Dki_jezik)

Linda Andrean. A brief history of the German Langauge: The Langauge of Austria, Germany, and parts of Switzerland. Objavljeno na internetskim stranicama Sveučilišta u Minesoti. Informacije od 1. rujna 2015. (http://cas.umn.edu/assets/pdf/GermanLanguage.pdf)

utorak, 13. listopada 2015.

Stalni sudski tumač za njemački jezik

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA NJEMAČKI JEZIK

Stalni sudski tumač za njemački jezik jest osoba ovlaštena prevoditi s hrvatskog na njemački jezik ili s njemačkog na hrvatski jezik te svojim potpisom i pečatom potvrđuje da je njegov prijevod istovjetan originalu.

Takav prijevod nazivamo ovjereni prijevod s njemačkog na hrvatski jezik ili ovjereni prijevod s hrvatskog na njemački jezik, a sastoji se od:

- naslovne stranice
- prijevoda s njemačkog na hrvatski jezik ili s hrvatskog na njemački jezik
- izjave/potvrde tumača da prijevod odgovara izvorniku
- kopije izvornog dokumenta ili izvornog dokumenta
- uveza s naljepnicom, pečatom i potpisom


Ovjereni prijevod pripremljen na ovakav način ima snagu izvornika u svim državnim institucijama Republike Hrvatske kao i državnim institucijama njemačkog govornog područja.

Stalni sudski tumač za njemački jezik dužan je djelovati u skladu s Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima.

Dokumenti koje najčešće prevodi stalni sudski tumač za njemački jezik:

- Pravni dokumenti
- Osobni dokumenti (putovnica, domovnica, rodni list, vjenčani list)
- Svjedodžbe, diplome i dopunske isprave
- Certifikati i potvrde
- Službene izjave i dokumenti ovjereni kod javnog bilježnika
- Pisma namjere, obvezujuće ponude, ugovori i sporazumi
- Medicinski dokumenti
- Patenti i prateća dokumentacija
- Dokumentacija za rad u inozemstvu
- Dokumentacija za školovanje u inozemstvu
- Dokumentacija za natječaj
- Tehničke specifikacije
- Izvadci iz banke, katastra, gruntovnice ili polica osiguranja
- Carinski i porezni dokumenti

te ostale dokumente koje za pravne i službene potrebe moraju prevesti i ovjeriti stalni sudski tumači za njemački jezik.

nedjelja, 11. listopada 2015.

Stalni sudski tumač za engleski i njemački jezik

Treba Vam ovlašteni prevoditelj tj. ovlašteni za prijevod za engleski, njemački, talijanski, ruski, francuski, makedonski, albanski, srpski…na pravom ste mjestu.

Za pravne i službene potrebe neke dokumente moraju prevesti i žigom i potpisom ovjeriti sudski tumači za engleski ili njemački jezik. Obično su to osobni dokumenti, javnobilježničke isprave, sudski dokumenti, svjedodžbe, diplome te često dokumentacija potrebna za javna nadmetanja. Sudski tumač svojim žigom garantira da prijevod u potpunosti odgovara izvorniku. Ovjereni prijevod nije potrebno dodatno ovjeravati kod javnog bilježnika. Prijevodi tekstova s ovjerom naplaćuju se prema Pravilniku o stalnim sudskim tumačima. Ovlašteni prijevod na engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski turski, makedonski, ruski… i mnoge druge jezike. Obratite nam se s povjerenjem ukoliko Vam je potrebna usluga sudskog tumača za bilo koji jezik Europske unije.