četvrtak, 3. studenoga 2016.

Stalni sudski tumači



Stručni ste u svom području, možete i znate kvalitetno prevoditi s ili na strani jezik i želite da vaši prijevodi dobiju na vrijednosti?

Jedna od mogućnosti koju imate je postati ovlašteni prevoditelj za pružanje usluga međunarodno važećih prijevoda, odnosno stalni sudski tumač. Svojim potpisom i pečatom (ovjeravanjem) na prijevodu dokumenta sudski tumač potvrđuje kako je pripremljeni prijevod ispravan te prihvaća pravnu odgovornost za moguće pogreške. Sudski tumači mogu djelovati samostalno u vlastitom poduzeću ili raditi u okviru prevoditeljskih ili drugih tvrtki.

            Kako bi postali stalni sudski tumač morate zadovoljiti određene uvjete. Uvjeti za prijavu za polaganje pravnog ispita su: hrvatsko državljanstvo, status o nekažnjavanju, položeni sveučilišni diplomski studij i certifikat o znanju jednog ili više stranih jezika na jezičnoj razini C2 (diploma studija stranog jezika ili diploma iz Centra za strane jezike Vodnikova). Nakon toga prijavljujete pravni ispit na nadležnom županijskom ili trgovačkom sudu koji se održava dva puta godišnje (ispit o poznavanju ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravne terminologije). Zatim nakon polaganja pravnog ispita treba proći stručnu obuku u trajanju od 14 sati (tijekom dvije subote) i položiti prisegu na sudu. Stalni sudski tumač imenuje se na četiri godine nakon čega se treba ponovo imenovati. (više informacija na http://www.usst.hr/hr/1423/kako-postati-stalni-sudski-tumac/)
            Stalni sudski tumači obavezni su djelovati u skladu s Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima, voditi evidenciju svih napravljenih prijevoda te izdavati pravovaljane račune. Naravno, oni mogu pripremati i neovjerene prijevode za koje ne snose pravnu odgovornost. Ali titula stalnog sudskog tumača vam ne osigurava posao ili radno mjesto, ona samo potvrđuje vjerodostojnost pripremljenog prijevoda. 



Korisni linkovi:

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)

utorak, 25. listopada 2016.

Rokovi prijevoda - isporuka

Dnevna norma prijevoda podrazumijeva do 6 kartica teksta. Prijevodi od 7 do 8 kartica teksta dnevno smatraju se žurnim i cijena se povećava za 30%. Prijevodi više od 8 kartica teksta dnevno smatraju se jako žurnim i cijena ovisi o količini i stvarnom roku. Cjenik prijevoda vrijedi za dane u radnom tjednu i ne uključuje sate izvan radnog vremena. U rok prijevoda ne uračunava se dan primitka teksta i dan isporuke prijevoda.


utorak, 11. listopada 2016.

STALNO USAVRŠAVANJE SUDSKOG TUMAČA

Prevoditelji i sudski tumači moraju stalno raditi na svojim vještinama, kako samostalno tako i kroz specijalizirane radionice i obuku. Službeni programi se mogu naći na fakultetima, ali postoje i rijetki programi i radionice koji se periodički odvijaju. Prevoditelji svakako ne smiju zapustiti svoj materinji jezik koji također treba stalno usavršavanje.
Također, postoje mnogi alati za koje se također periodički odvijaju radionice, poput alata TRADOS.

srijeda, 21. rujna 2016.

Sudski tumač za njemački jezik

Stalni sudski tumač za njemački jezik jest osoba kojoj je nadležni sud dao ovlast prevoditi s hrvatskog na njemački jezik ili s njemačkog na hrvatski jezik te svojim potpisom i pečatom potvrditi da je njegov prijevod istovjetan originalu. Takav prijevod nazivamo ovjereni prijevod s njemačkog na hrvatski jezik ili ovjereni prijevod s hrvatskog na njemački jezik, a sastoji se od:
 • naslovne stranice
 • prijevoda s njemačkog na hrvatski jezik ili s hrvatskog na njemački jezik
 • potvrde/izjave tumača da prijevod odgovara izvorniku
 • kopije izvornog dokumenta ili izvornog dokumenta
 • uveza s naljepnicom, pečatom i potpisom
Ovjereni prijevod pripremljen na ovakav način ima snagu izvornika u svim državnim institucijama Republike Hrvatske kao i državnim institucijama njemačkog govornog područja.


ponedjeljak, 12. rujna 2016.

Kratki povijesni pregled talijanskog jezika


Talijanski jezik se nalazi u romanskoj jezičnoj skupini, a koja potječe od latinskog jezika. Pokriva područje Apeninskog poluotoka gdje je bilo žarište njegovog prethodnika kojem je i najsličniji od svojih romanskih rođaka.

Obzirom na nepismenost većine populacije za vrijeme opće upotrebe standardnog latinskog jezika, intenzivno su se stvarale dijalektalne razlike među gradovima i regijama. One su zajednički nazivane sermo vulgaris, tj. pučki jezik. Te su dijalektalne varijante konačno prevladale zbog raspada carstva na više kraljevina i država u 5. stoljeću, i od tada se samostalno razvijaju.
Pod stalnim previranjima i borbama, polako se razvijaju značajke današnjeg talijanskog jezika. Varijante su se toliko počele razlikovati da se govornici više nisu međusobno razumijeli na Apeninskom poluotoku krajem 8. stoljeća, te je stoga latinski nametnut kao pisani standardni jezik. Izumom tiskarskog stroja u 15. stoljeću javlja se tendencija za normizacijom postojećih jezika standardnih u zasebnim političkim cjelinama.

Početkom renesanse, varijanta talijanskog iz Toskane se počela širiti talijanskim govornim područjem zbog intenzivne trgovine Firence s ostalim dijelovima Italije i zbog svoje centralne pozicije. Također, pogodovalo je i to što je ta varijanta najmanje odskakala od klasičnog latinskog jezika koji je bio okosnica tradicije i vjerskoga života, ali i jezik na kojem su stvarali veliki pisci poput Dante-a, Petrarke i dr. Nakon ujedinjenja Kraljevine Italije 1861. godine, toskanska varijanta postaje opće prihvaćena te ostale varijante ostaju na razini regionalnih dijalekata.
Za razliku od latinskog jezika, današnji talijanski jezik nema deklinacije imenica, nema srednji rod, sadrži određene članove i više prijedložnih izraza, ima mnogo anglicizama i dr.

srijeda, 7. rujna 2016.

Razlike i prednosti prijevodne memorije

Razlike:

Prevoditeljski alati često imaju imena koja mogu zvučati slično osobi koja nije upoznata s prevođenjem.
Primjerice, prijevodna memorija nije terminološka baza. Terminološka baza je baza podataka koja sadrži popis višejezičnih termina koji se mogu pretraživati. Terminološka baza se često rabi zajedno s prijevodnim memorijama.
Prijevodna memorija također nije strojni prijevod (machine translation). Strojno prevođenje automatski prevodi dokument bez sudjelovanja prevoditelja. Ove vrste alata su brze i jednostavne za korištenje, no rezultat su im prijevodi loše kvalitete, zbog toga što računala ne mogu razumjeti suptilnosti jezika, kontekst i značenje teksta koji se prevodi. Po nekim procjenama, kvaliteta i preciznost takvih prijevoda obično je oko 50% – 70%, te se taj postotak čak može značajno smanjiti kad se radi o stručnijim prijevodima koji zahtijevaju posebno specijalizirano znanje o području. Također, strojni prijevodi mogu se rabiti samo za određeni broj podržanih jezika.

Prednosti prijevodnih memorija:
Prijevodne memorije potencijalno omogućavaju da se prijevodi obavljaju jeftinije, brže i s boljom kvalitetom.
S obzirom da se pohranjene segmente može rabiti u novim prijevodima, prevoditelj mora utrošiti manje vremena (s time i novca) za prijevod teksta. To koristi i prevoditelju i klijentima.
Za prijevode također treba i manje vremena. Prednost prijevodnih memorija osobito je očita u prijevodima na nekoliko dokumenata, u kojima treba zadržati dosljednost terminologije i fraza. Prevoditelj može značajno brže nadzirati prošle prijevode te ih lakše mijenjati, ako za to ima potrebe.

petak, 26. kolovoza 2016.

Prijevodna memorija


Prevođenjem su se izvorno bavili bilingvalni pojedinci sa znanjima o specijaliziranim temama. To su uglavnom bili profesionalci koji su se prevođenjem o svojim temama interesa bavili kao sporednom djelatnošću. Liječnici su prevodili medicinske tekstove, akademici su prevodili književne tekstove itd.
Kasnije, profesionalizacija prevoditeljstva kao djelatnosti dobila je veliki poticaj u 90im godinama prošlog stoljeća nakon digitalne revolucije, koja je u prevođenju omogućila razvoj brojnih tehnologija i prevoditeljskih alata koji olakšavaju i poboljšavaju kvalitetu prevođenja. Jedan od najvažnijih takvih alata su prijevodne memorije (translation memories – TM). Osim što prevoditelju omogućava veću produktivnost, brži rad i manje vremena posvećenog istraživanju teme, prijevodne memorije omogućavaju dosljednost i ujednačenost teksta i terminologije, ne samo kroz unutarnju dosljednost kroz jedan prijevod, već i kroz čitav niz tematski povezanih tekstova.

Prijevodna memorija je lingvistička baza podataka koja kontinuirano pohranjuje prijevode prevoditelja dok radi, kako bi ih mogao iskoristiti za neku buduću uporabu. U neku ruku, ona je nusproizvod stvarnog procesa prevođenja teksta.
Njena je svrha omogućiti prevoditeljima korištenje prethodnih prijevoda slične ili iste tematike. Temelji se na sofisticiranoj bazi podataka koja „pamti“ što je prevoditelj ranije preveo te rabi to znanje kako bi olakšala prevoditelju prevođenje budućih tekstova.
Bez prijevodnih memorija koje pohranjuju sadržaj za buduću ponovnu uporabu, prevoditelj bi morao stalno ponovno prevoditi iste rečenice. To može usporiti proces prevođenja te ugroziti i kvalitetu prevoditeljeva rada.
Prijevodne memorije temelje se na konceptu izvorne rečenice i ciljne rečenice. Kako prevoditelj prevodi segmente teksta ili rečenice, tako se one u parovima izvornika i prijevoda pohranjuju u prijevodnu memoriju. Kasnije, ako se u tekstu pojavi slična ili identična rečenica, prijevodna je memorija prepozna i izvuče iz svoje baze podataka pohranjeni odgovarajući prijevod.
Kad prijevodni alat s prijevodnom memorijom naiđe na novi segment teksta, pretražuje kroz bazu podataka i traži slične segmente. Svakom potencijalnom unosu dodjeljuje postotak sličnosti s neprevedenim segmentom te prevoditelju prikazuje rezultate koji su iznad određenog praga sličnosti. Primjerice, segment iz prijevodne memorije koji se prikazuje s 99% sličnosti najvjerojatnije je identičan neprevedenom segmentu, s potencijalnim razlikama tek u velikim i malim slovima ili interpunkciji. Segment s 65% sličnosti najvjerojatnije ima tek neke slične fraze ili dijelove rečenice te zahtijeva značajne izmjene u prijevodu. Takvi se rezultati koji djelomično odgovaraju potrebnom segmentu nazivaju „fuzzy matches“. Njih prevoditelj treba pregledati i izmijeniti po potrebi, no ipak su od pomoći jer segment ne treba u potpunosti prevoditi od početka. Dok prevoditelj prolazi kroz izvorni dokument, prijevodna memorija nudi odgovarajuće prijevode („matches“) kao potencijalne odgovarajuće prijevode. Prevoditelj može prihvatiti ili ručno podesiti predložene prijevode. Rečenice bez odgovarajućih prijevoda prevoditelj će prevesti od početka. Nakon potvrde prijevoda i ti će se prijevodi pohraniti u prijevodnu memoriju za kasniju, ponovnu uporabu.

Ono što je bitno napomenuti je da je prevoditelj ključan u tom procesu. On mora pregledavati i potvrditi da ponuđeni prijevod zaista odgovara kontekstu i značenju izvornog segmenta ili rečenice koja se prevodi.
Postavljanju prijevodne memorije od koristi potrebno je vrijeme i velika količina prevedenog teksta. No za samo građenje baze podataka nije potreban nikakav dodatni rad. Prijevodna memorija raste dok prevoditelj prevodi.

petak, 19. kolovoza 2016.

Prevoditelji i sudski tumači - opis posla

Prevoditelji i sudski tumači prenose informacije iz jednog jezika u drugi te mogu prevoditi i usmeno i pismeno. Sudski tumači su prevoditelji koji imaju mogućnost pružanja usluge ovjerenog prijevoda.

Prevoditelji i sudski tumači su općenito zaduženi za sljedeće:

• Pronalaziti odgovarajuće koncepte iz izvornog u ciljanom jeziku
• Analizirati i pohraniti vokabular u tekstovima odgovarajućeg konteksta (pravni, ekonomski, tehnički) za buduću upotrebu
• Služiti se s barem dva jezika na visokoj razini
• Stilski i ispravno prenijeti izvorni tekst
• Poštivati rokove
• Precizno, jasno i brzo usmeno prevoditi

Prevoditelji i sudski tumači olakšavaju komunikaciju među govornicima različitih jezika. Neki prevoditelji i tumači prevode i pismeno i usmeno, iako se ta dva načina uvelike razlikuju. Za razliku od prevoditelja, sudski tumači pružaju usluge službenog prijevoda koji se predaje službenom tijelu ili se usmeno izvodi pred istim.

Prevoditelji koji se bave usmenim prevođenjem prenose informacije u drugi jezik, a njegov cilj je da publika sluša prijevod kao da ga drži sam govornik. Obično su to govornici sa iznimnim znanjem oba jezika jer često trebaju mijenjati ulogu izvornog i ciljanog jezika obzirom na posredovanje između govornika različitih jezika.

Tri su vrste usmenog prevođenja: simultano, konsekutivno i šaptano.

Simultani prevoditelji počinju prevoditi tek kada su razumjeli opće značenje rečenice. Prevoditelj treba slušati i govoriti istovremeno dok govornik govori što zahtjeva visok stupanj koncentriranosti. Zato simultano prevođenje obično rade dva prevoditelja, svaki po 15 do 30 minuta. Također, potrebno je poznavati tematiku što omogućava lakše predviđanje ostatka rečenice.

Konsekutivni prevoditelji počinju prevoditi tek nakon nekoliko rečenica. Prevoditelji najčešće bilježe informacije na sebi svojstven način, te zatim prevode kada govornik napravi pauzu.

Šaptano prevođenje je kad prevoditelji sjede blizu slušatelja te potiho simultano (šaptano) prevode.

Prevoditelji pisanih tekstova se bave prenošenjem značenja iz jednog jezika u drugi. Cilj je da dokument bude istovjetan izvorniku stilom i značenjem. Uz preciznost prilikom iznošenja ideja i činjenica, prevoditelj mora paziti da jezična i značenjska struktura bude u duhu jezika. U to ulaze i kulturološke značajke i izrazi specifični za svaki jezik pojedinačno.

Prevoditelji moraju razumijeti izvorni jezik, a najčešće prevode na svoj materinji jezik. Svi prijevodi prolaze kroz detaljni proces provjere prije isporuke.

U prevođenju ove vrste se često koriste prevoditeljski alati (CAT) pomoću kojih se koriste koriste jednaki izrazi kroz cijeli tekst. Ovi alati omogućuju učinkovitiji rad i kvalitetne rezultate.

Prevoditeljske usluge su tražene za sve tematike pa se stoga mnogi prevoditelji specijaliziraju za jednu ili više grana.

Primjeri prevoditelja i sudskih tumača:

Prevoditelji koji prate klijenta usmeno prevode tijekom boravka klijenta u državi radi omogućavanja nesmetane komunikacije primjerice na sastancima, službenim posjetama i dr. Ovaj posao često zahtjeva putovanja, a prevodi se u službenom i neslužbenom okruženju.

Prevoditelji u zdravstvu i medicini najčešće pismeno prevode različite studije, brošure, nalaze, povijesti bolesti i slične dokumente. Po potrebi odlaze u bolnicu olakšavajući komunikaciju pacijenta s medicinskim osobljem. Potrebno je detaljno poznavanje medicinske terminologije i izraza na oba jezika, ali se i držati pravila povjerljivosti i etike.

Sudski tumači na sudu obično usmeno prevode saslušanja, ročišta, izlaganja i suđenja, te pomažu urazumijevanju onim osobama koje ne razumiju hrvatski dovoljno dobro. Kadkad je potrebno usmeno prevođenje pisanog dokumenta i iz navedenih razloga je važno iznimno poznavanje pravne terminologije i izraza na oba jezika.

Književni prevoditelji pismeno prevode novinske članke, knjige, poeziju i kratke priče za što je veoma važna osjetljivost prevoditelja na nijanse, stil i skrivene poruke u djelu. Često se prevodi u suradnji s piscima kako bi prijevod što bolje odgovarao kulturnim obilježjima izvornog djela.

Lokalizacija je postupak prilagođavanja proizvoda ili usluge drugom kulturnom području do te mjere da se ciljanim kupcima može činiti da je izvorno iz njihove zemlje. Prevoditelji koji obavljaju lokalizaciju trebaju dobro poznavati oba jezika, ali i tehničke informacije i kulturne značajke ciljanih kupaca. Primjeri lokalizacije: prilagođavanje internetskih stranica, softvera, marketinških materijala, korisničkih uputa, i dr.

četvrtak, 4. kolovoza 2016.

Cijena pisanih prijevoda

Cijena pisanih prijevoda obračunava se prema broju autorskih kartica. Jedna autorska kartica sadrži 1450 znakova s razmakom. Broj prevedenih autorskih kartica izračunava se tako da se ukupan broj prevedenih znakova s razmakom u dokumentu podijeli s 1450. Najmanja obračunska jedinica je jedna autorska kartica. Za prijevode manje od jedne kartice obračunavamo jednu karticu.

Prijevodi tekstova s ovjerom sudskog tumača naplaćuju se prema Pravilniku o stalnim sudskim tumačima. Usluga konsekutivnog i simultanog prevođenja naplaćuje se po satu, od trenutka dolaska prevoditelja do završetka sastanka, bez obzira na to koliko je vremena prevoditelj stvarno prevodio. Pojedinačnu ponudu slobodno zatražite telefonom, elektroničkom poštom ili telefaksom.

Pošaljite tekst na procjenu, a mi ćemo Vam u najkraćem mogućem roku dostaviti ponudu s točno određenom cijenom koja uvijek ovisi o složenosti teksta, smjeru prevođenja, jezicima, te o roku u kojem prijevod mora biti isporučen. Odobravamo popuste stalnim klijentima, kao i za prijevode veće količine teksta.

četvrtak, 28. srpnja 2016.

PRIJEVOD OSOBNIH DOKUMENATA


Prevođenje dokumenata poput osobnih iskaznica, vozačkih dozvola ili putovnica odgovoran je posao koji nije uvijek jednostavan kako se čini. Prilikom prevođenja posebnu pažnju pridajemo ispravnosti i razumljivosti pojmova. Ovakve službene dokumente mogu prevoditi samo prevoditelji koji imaju status stalnog sudskog tumača. Prijevod ovoga tipa zahtijeva kratko upoznavanje sa administrativnim sustavom u državi podrijetla dokumenta radi razumijevanja razlika i sličnosti. Iako su takvi dokumenti po sadržaju slični, znaju sadržavati informacije specifične za svaku državu. Njihov izgled se također zna uvelike razlikovati što zahtjeva ispravno formatiranje.
Kroz analizu svakog sustava stvaramo bazu termina koji odgovaraju onima u hrvatskom sustavu, a one koji ne postoje prevodimo terminima koji jednoznačno upućuju na njihovo značenje. Stalni sudski tumač po potrebi dodaje napomenu koja čitatelju daje informacije potrebne za razumijevanje sustava iz izvornika.
Na kraju prijevođenja, tekst se nanovo pregledava radi otklanjanja eventualnih pogrešaka. Stalni sudski tumač uvezuje i ovjerava prijevod koji tada ima vrijednost originala. U ovjereni prijevod se ne uvezuje izvornik ili ovjerena kopija dokumenta, nego kopija dokumenta.

utorak, 12. srpnja 2016.

Stalni sudski tumač


Treba Vam ovlašteni prevoditelj tj. ovlašteni za prijevod za engleski, njemački, talijanski, ruski, francuski, makedonski, albanski, srpski…na pravom ste mjestu.

Za pravne i službene potrebe neke dokumente moraju prevesti i žigom i potpisom ovjeriti sudski tumači za određeni jezik. Obično su to osobni dokumenti, javnobilježničke isprave, sudski dokumenti, svjedodžbe, diplome te često dokumentacija potrebna za javna nadmetanja. Sudski tumač svojim žigom garantira da prijevod u potpunosti odgovara izvorniku. Ovjereni prijevod nije potrebno dodatno ovjeravati kod javnog bilježnika. Prijevodi tekstova s ovjerom naplaćuju se prema Pravilniku o stalnim sudskim tumačima. Ovlašteni prijevod na engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski turski, makedonski, ruski… i mnoge druge jezike. Obratite nam se s povjerenjem ukoliko Vam je potrebna usluga sudskog tumača za bilo koji jezik Europske unije.

ponedjeljak, 27. lipnja 2016.

RADNO ISKUSTVO SUDSKOG TUMAČA


Radno iskustvo je veoma važno pri dobivanju tekstova na prijevod, a neka poduzeća zapošljavaju samo one prevoditelje i sudske tumače s iskustvom. Najbolje prvo iskustvo je rad u prevoditeljskom uredu, a pomaže i volontiranje i neslužbeno prevođenje radi kasnije reference. Volontiranje se lako nađe u nevladinim organizacijama raznih usmjerenja, ali i na sportskim i kulturnim događajima koji uključuju internacionalne sudionike. Iskustvo se može također steći putem plaćenog ili neplaćenog pripravništva ili pak osposobljavanja u različitim industrijama koje mnogo rade s različitim jezicima.

Kojim god pravcem prevoditelji krenu, dobro je razvijati odnose s iskusnim prevoditeljima i stručnjacima. Mentorstvo kao takvo u Hrvatskoj ne postoji, no takav odnos se može uspostaviti sa
kolegom ili poznanikom koji ima iskustva na tom polju.


DODATNO USAVRŠAVANJE

Kada prevoditelji i sudski tumači steknu dovoljno iskustva, često traže dodatne odgovornosti. Mogu primjerice voditi vlastito poduzeće kao već prepoznati prevoditelji, ili za poduzeća koja se bave ili trebaju stalnog prevoditelja ili sudskog tumača. Također, mogu se zaposliti na temelju svoje reputacije ili kroz preporuke dotadašnjih klijenata.

četvrtak, 2. lipnja 2016.

STALNI SUDSKI TUMAČI Za prevoditelje

Želite li da vaši prijevodi dobiju na vrijednosti? Stručni ste u svom području, te možete kvalitetno prevoditi s ili na strani jezik?


Jedna od vaših mogućnosti je postati stalni sudski tumač, ovlašteni prevoditelj za pružanje usluga međunarodno vrijedećih prijevoda. Ovjeravanjem (potpisom i pečatom) prijevoda dokumenta sudski tumač potvrđuje ispravnost pripremljenog prijevoda i prihvaća pravnu odgovornost za moguće pogreške. Sudski tumač može djelovati samostalno u okviru vlastitog poduzeća ili u okviru prevoditeljskih ili drugih poduzeća.

Uvjeti za prijavu za polaganje pravnog ispita su: hrvatsko državljanstvo, status nekažnjavanja, položeni sveučilišni diplomski studij, te certifikat o znanju jednog ili više ciljanih jezika na jezičnoj razini C2 (diploma sa studija jezika ili diploma iz Centra za strane jezike Vodnikova. Zatim se prijavljuje pravni ispit (ispit o poznavanju ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja) na nadležnom županijskom ili trgovačkom sudu, a koji se održava dva puta godišnje. Nakon polaganja treba još proći stručnu obuku u trajanju od 14 sati (dvije subote), te položiti prisegu na sudu. Stalni sudski tumač se imenuje na četiri godine, nakon čega se treba ponovno imenovati.

Stalni sudski tumači mogu pripremati i neovjerene prijevode za koje ne prihvaćaju pravnu odgovornost. Obavezni su djelovati u skladu s Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima, voditi evidenciju o svim napravljenim prijevodima te izdavati pravovaljane račune. Dakako, titula stalnog sudskog tumača ne osigurava posao ili radno mjesto, već samo potvrđuje vjerodostojnost pripremljenog prijevoda.

četvrtak, 19. svibnja 2016.

Kratki povijesni pregled talijanskog jezika


Talijanski jezik se nalazi u romanskoj jezičnoj skupini, a koja potječe od latinskog jezika. Pokriva područje Apeninskog poluotoka gdje je bilo žarište njegovog prethodnika kojem je i najsličniji od svojih romanskih rođaka.
Obzirom na nepismenost većine populacije za vrijeme opće upotrebe standardnog latinskog jezika, intenzivno su se stvarale dijalektalne razlike među gradovima i regijama. One su zajednički nazivane sermo vulgaris, tj. pučki jezik. Te su dijalektalne varijante konačno prevladale zbog raspada carstva na više kraljevina i država u 5. stoljeću, i od tada se samostalno razvijaju.
Pod stalnim previranjima i borbama, polako se razvijaju značajke današnjeg talijanskog jezika. Varijante su se toliko počele razlikovati da se govornici više nisu međusobno razumijeli na Apeninskom poluotoku krajem 8. stoljeća, te je stoga latinski nametnut kao pisani standardni jezik. Izumom tiskarskog stroja u 15. stoljeću javlja se tendencija za normizacijom postojećih jezika standardnih u zasebnim političkim cjelinama.
Početkom renesanse, varijanta talijanskog iz Toskane se počela širiti talijanskim govornim područjem zbog intenzivne trgovine Firence s ostalim dijelovima Italije i zbog svoje centralne pozicije. Također, pogodovalo je i to što je ta varijanta najmanje odskakala od klasičnog latinskog jezika koji je bio okosnica tradicije i vjerskoga života, ali i jezik na kojem su stvarali veliki pisci poput Dante-a, Petrarke i dr. Nakon ujedinjenja Kraljevine Italije 1861. godine, toskanska varijanta postaje opće prihvaćena te ostale varijante ostaju na razini regionalnih dijalekata.
Za razliku od latinskog jezika, današnji talijanski nema deklinacije imenica, nema srednji rod, sadrži određene članove i više prijedložnih izraza, ima mnogo anglicizama i dr.


Izvori:
About.com. Italian language. (http://italian.about.com/library/weekly/aa060699b.htm)
Wikipedia. History of Italy. (https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Italy#Middle_Ages)
Wikipedia. History of Latin. (https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Latin#Late_Latin)
Wikipedia. Romance languages. (https://en.wikipedia.org/wiki/Romance_languages

 Zagrebačka prevoditeljska agencija Global Link d.o.o. je društvo specijalizirano za pružanje usluga prevođenja. Naš stručni prevoditeljski tim čine prevoditelji i sudski tumači, diplomirani profesori stranih jezika i izvorni govornici.

četvrtak, 12. svibnja 2016.

Kako je nastao današnji ruski jezik


Ruski jezik je dio velike indoeuropske slavenske jezične skupine, točnije skupine istočnoslavenskih jezika koji se većinom prostiru na istoku europskog kontinenta.

Slaveni su to područje današnje Rusije naselili oko 7. stoljeća u dva vala nakon pobjede nad narodom Hazara, a koje su Slaveni polako asimilirali u svoju zajednicu zajedno s drugim narodima. Tada govoreni jezik nazivamo Istočnoslavenski ili staroruski jezik (Древнерусский язык), a u svom sastavu je imao i posuđenice iz germanskih jezika, posebice gotskog i staroskandinavskog jezika. Osnovali su državu Kijevsku Rus', te su putem mnogih pljačkaških pohoda na Konstantinopol u državu donijeli pravoslavlje, a time i nov i jezik – crkvenoslavenski (Старославянский язык), i pismo – ćirilicu. To je bio temelj za daljnji razvoj slavenske varijante istočnog pravoslavlja i kulture, ali i doprinijelo je i unosu brojnih  riječi iz starocrkvenoslavenskog i bizantinskog grčkog jezika. Invazija Mongola u 13. stoljeću je donijela nove riječi uglavnom vezane za trgovinu i vojsku. 


Pisalo se isključivo crkvenoslavenskim jezikom (Старославянский язык), ali se govorilo varijantom ruskog jezika, koji se najkasnije do 14. stoljeća uvelike razlikovao od jezika od kojeg su nastali ukrajinski i bjeloruski jezik. Krajem 18. stoljeća tadašnja se Rusija otvara Zapadu, provedena je modernizacija te su se usvojile mnoge specifične posuđenice iz jezika Zapadne Europe vezane za pomorstvo, intelektualno područje, itd. Crkvenoslavenski jezik je ostao u funkciji jezika bogoslužja, a svjetovna književnost je unijela govorni ruski u pisani oblik. Za standardni ruski je uzet jezik glavnog grada Moskve. Posuđene su mnoge riječi iz poljskog, a kroz njega i germanizmi i dr.

Standardni jezik je tijekom 19. stoljeća dobio oblik modernog ruskog jezika, a početkom 20. stoljeća je prošao i jezičnu reformu mijenjajući pravopis, političku terminologiju, pretjeranu ljubaznost u govoru. Putem novog režima školstva, nepismenost je drastično smanjena, a razlike u dijalektima su se smanjile.

Ruski jezik se danas govori u mnogim državama: u Rusiji, Bjelorusiji, Kazahstanu i Kirgistanu, a kao drugi jezik u Ukrajini, Moldaviji, Latviji i Estoniji.



utorak, 3. svibnja 2016.

DOSTUPNOST USLUGA


Naše usluge dostupne su 0-24 na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i šire. Naši prevoditelji i stalni sudski tumači mogu uslugu pružati i odlaskom na sudove, u bolnice, poduzeća, javnobilježničke urede, odvjetničke urede i matične urede, ali i u inozemstvo. Prijevodi se mogu odvijati i na daljinu, poput pisanih prijevoda (dostava ili e-mail), video-konferencija, i sl. 
 

četvrtak, 28. travnja 2016.

Prevođenje web stranica

Jeste li znali da je veća vjerojatnost da će web korisnici odabrati proizvod ili uslugu ako su informacije o njima dostupne na njihovom jeziku? Uskočite u vlak globalizacije i prenesite Vašu internetsku poruku na jasan i točan način, uvažavajući kulturne različitosti i norme tržišta određene zemlje ili regije.

Pomažemo vam pretvoriti vašu stranicu u snažan alat kojim možete doprijeti do ciljanog tržišta. Istraživanja pokazuju da će posjetitelji ostati dva puta dulje na stranici koja je na njihovom materinjem jeziku (Forrester Research).

Imajući na umu metodu SEO, članke vaših suradnika koji barataju stranim jezikom pošaljite na lekturu kako bi i vaša stranica imala veliku posjećenost ciljanih klijenata!
Prilikom prevođenja web stranica posebnu pažnju pridajemo sljedećem:

- Stil
- Dosljednost
- Standardizirani izrazi
- Prikladnost i pristupačnost ciljanom tržištu

Tu smo da vam pružimo podršku u komunikaciji s vašim klijentima!

U kojem formatu dostaviti tekst?
Mnogi klijenti vole da uređivanje web stranica ostave unutar poduzeća, te nam dostavljaju ili link na internet stranicu ili sadržaj kopiran u Word dokument. Prijevod ćete stoga dobiti u Word formatu u obliku tablice. Dijelovi sadržaja će biti grupirani u zasebna polja kako bi vaši suradnici koji ne govore jezik lako unosili segmente na prava mjesta.

ponedjeljak, 11. travnja 2016.

STALNI SUDSKI TUMAČI - Za prevoditelje

Želite li da vaši prijevodi dobiju na vrijednosti? Stručni ste u svom području, te možete kvalitetno prevoditi s ili na strani jezik?

Jedna od vaših mogućnosti je postati stalni sudski tumač, ovlašteni prevoditelj za pružanje usluga međunarodno vrijedećih prijevoda. Ovjeravanjem (potpisom i pečatom) prijevoda dokumenta sudski tumač potvrđuje ispravnost pripremljenog prijevoda i prihvaća pravnu odgovornost za moguće pogreške. Sudski tumač može djelovati samostalno u okviru vlastitog poduzeća ili u okviru prevoditeljskih ili drugih poduzeća.

Uvjeti za prijavu za polaganje pravnog ispita su: hrvatsko državljanstvo, status nekažnjavanja, položeni sveučilišni diplomski studij, te certifikat o znanju jednog ili više ciljanih jezika na jezičnoj razini C2 (diploma sa studija jezika ili diploma iz Centra za strane jezike Vodnikova. Zatim se prijavljuje pravni ispit (ispit o poznavanju ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja) na nadležnom županijskom ili trgovačkom sudu, a koji se održava dva puta godišnje. Nakon polaganja treba još proći stručnu obuku u trajanju od 14 sati (dvije subote), te položiti prisegu na sudu. Stalni sudski tumač se imenuje na četiri godine, nakon čega se treba ponovno imenovati.

Stalni sudski tumači mogu pripremati i neovjerene prijevode za koje ne prihvaćaju pravnu odgovornost. Obavezni su djelovati u skladu s Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima, voditi evidenciju o svim napravljenim prijevodima te izdavati pravovaljane račune. Dakako, titula stalnog sudskog tumača ne osigurava posao ili radno mjesto, već samo potvrđuje vjerodostojnost pripremljenog prijevoda.

Korisni linkovi:

• Udruga stalnih sudskih tumača (USST)

• Kako postati sudski tumač

• Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

• Centar za strane jezike Vodnikova

ponedjeljak, 4. travnja 2016.

Sudski tumač - službeni prijevod

Prevoditelji i sudski tumači za engleski jezik generalno su zaduženi za sljedeće poslove:
 • Pronalaziti odgovarajuće koncepte iz izvornog u ciljanom jeziku
 • Analizirati i pohraniti vokabular u tekstovima odgovarajućeg konteksta (pravni, ekonomski, tehnički) za buduću upotrebu
 • Služiti se s barem dva jezika na visokoj razini
 • Stilski i ispravno prenijeti izvorni tekst
 • Poštivati rokove
 • Precizno, jasno i brzo usmeno prevoditi
Sudski tumači za engleski jezik olakšavaju komunikaciju među govornicima različitih jezika. Neki prevoditelji i tumači obavljaju poslove i pismenog i usmenog prijevoda, iako se ta dva načina uvelike razlikuju. Za razliku od prevoditelja, sudski tumači pružaju usluge službenog prijevoda koji se predaje službenom tijelu ili se usmeno izvodi pred istim.

četvrtak, 24. ožujka 2016.

Prijevod dokumenata

Prevođenje dokumenata koje izdaju matični uredi poput rodnih, vjenčanih i smrtnih listova odgovoran je posao koji nije uvijek jednostavan kako se čini. Prilikom prevođenja posebnu pažnju pridajemo ispravnosti i razumljivosti pojmova. Ovakve službene dokumente mogu prevoditi samo prevoditelji koji imaju status stalnog sudskog tumača.

Prijevod dokumenata zahtijeva kratko upoznavanje sa administrativnim sustavom u državi podrijetla lista radi razumijevanja razlika i sličnosti. Iako su takvi listovi po sadržaju slični, često sadrže informacije koje su specifične za svaku državu. U nekim državama je potrebno dobiti apostil radi pravovaljanosti dokumenta, a isti se također prevodi. Osim toga, izgled tih dokumenata se zna uvelike razlikovati što zahtjeva ispravno formatiranje.

Kroz analizu svakog sustava stvaramo bazu termina koji odgovaraju onima u hrvatskom sustavu, a one koji ne postoje prevodimo terminima koji jednoznačno upućuju na njihovo značenje. Stalni sudski tumač po potrebi dodaje napomenu koja čitatelju daje informacije potrebne za razumijevanje sustava iz izvornika.
Na kraju prijevođenja, tekst se nanovo pregledava radi otklanjanja eventualnih pogrešaka. Stalni sudski tumač uvezuje i ovjerava prijevod koji tada ima vrijednost originala. U ovjereni prijevod sudskog tumača se ne uvezuje izvornik ili ovjerena kopija dokumenta, nego kopija dokumenta.


utorak, 8. ožujka 2016.

OBRAZOVANJE SUDSKOG TUMAČA


Najvažniji element zanimanja sudskog tumača je izvrsno poznavanje dvaju ili više jezika (hrvatskog i barem jednog stranog). Iako prevoditelji obično imaju visokoškolsku diplomu, za sudske tumače je ona neophodna. Mnogi zapravo završe fakultete, više škole ili specijalizacije koje ih specijaliziraju za određenu struku što im daje status stručnjaka na tom polju, dok im vrsno poznavanje stranog jezika daje dobru osnovu za ulazak u ovu struku. Za ovaj stupanj poznavanja jezika nije potrebno odrasti u bilingvalnom okruženju, već aktivna upotreba i poznavanje stručnih izraza i jezičnih značajki ciljanog jezika. Oni koji žele postati prevoditelji trebaju raditi na pismenom izražavanju i razumijevanju, stranim jezicima i računalnim vještinama. Od koristi može biti i boravak u stranoj zemlji, aktivna komunikacija sa stranim kulturama i ljudima te proučavanje i čitanje literature vezane za mnoge tematike na materinjem kao i stranom jeziku. Također, mnogo je prilika za volonterski rad u vlastitoj kao i stranoj zemlji prilikom čega se može koristiti i izučavati strani jezik.

STALNO USAVRŠAVANJE

Prevoditelji i sudski tumači moraju stalno raditi na svojim vještinama, kako samostalno tako i kroz specijalizirane radionice i obuku. Službeni programi se mogu naći na fakultetima, ali postoje i rijetki programi i radionice koji se periodički odvijaju. Prevoditelji svakako ne smiju zapustiti svoj materinji jezik koji također treba stalno usavršavanje. Također, postoje mnogi alati za koje se također periodički odvijaju radionice, poput alata TRADOS.

srijeda, 2. ožujka 2016.

STALNI SUDSKI TUMAČI Za klijente

Obzirom da se pojedinci raznih struka upuštaju u vlastoručno prevođenje, od velike je važnosti da institucije prime prijevod vjeran izvorniku. Stalni sudski tumači su prevoditelji koje je ovlastio nadležni sud za pružanje usluge međunarodno priznatog prevođenja. Svojim potpisom i pečatom potvrđuju ispravnost pripremljenog prijevoda te prihvaćaju pravnu odgovornost za moguće pogreške.

Takav prijevod se uvezuje, te se zove ovjereni prijevod, a sastoji se od: početne stranice, prijevoda dokumenta, izvornog dokumenta ili kopije izvornog dokumenta (izvornik donijeti na uvid) i uveza s naljepnicom. Ovjereni prijevod nosi težinu originala, iako u nekim situacijama institucije zahtjevaju uvez sa izvornim dokumentom. Dokumenti koji se najčešće prevode s ovjerom su: rodni i vjenčani list, potvrde, certifikati, diplome i dopunske isprave, punomoći, sporazumi, ugovori, dokumentacija za natječaje, itd.
 ovjereni prijevod stalnog sudskog tumača

utorak, 23. veljače 2016.

OVLAŠTENJA I ČLANSTVA SUDSKOG TUMAČA ZA ENGLESKI JEZIK

Jedine potvrde o stručnosti (osim fakultetske diplome) dostupne u Hrvatskoj su položeni ispit sudskog tumača za engleski jezik, te članstvo u organizacijama. Ispit sudskog tumača za engleski jezik se polaže na nadležnom županijskom ili trgovačkom sudu, koji zatim imenuje prevoditelja sudskim tumačem ukoliko je zadovoljio sljedećim zahtjevima:

1. hrvatski je državljanin;
2. ima dokaz o znanju stranog jezika na razini C2 prema Europskom referentnom okviru (fakultetska diploma (studij jezika) ili potvrda iz Centra za strane jezika Vodnikova);
3. stekao je fakultetsku diplomu;
4. protiv njega/nje se ne vodi kazneni postupak;
5. položio je pravni ispit na županijskom ili trgovačkom sudu.

Nakon imenovanja, sudski tumač za engleski jezik treba proći obuku u trajanju 14-18 sati ovisno o udruzi. Pogodnost je ta što postoji i tražilica na stranicama Sudačke mreže u kojoj su popisani svi sudski tumači u Hrvatskoj.

Članstvo u organizacijama također može biti od pomoći, od kojih mnoge formiraju članstvo na temelju iskustva svojih prevoditelja i sudskih tumača. Takva društva su primjerice Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja, Zajednica za prevoditeljstvo, Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja, Društvo sudskih tumača i prevodtelja, a isključivo za sudske tumače su se specijalizirale Udruga stalnih sudskih tumača, Strukovna udruga stalnih sudskih tumača, Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača, i Udruga sudskih tumača "TEMPUS". Prevoditelji u takvim društvima mogu imati potrebnu podršku, dobiti savjete, steći poznanstva i dobiti odgovore na pitanja vezana za struku. Neke od tih organizacija nude i vlastite resurse.

utorak, 16. veljače 2016.

APOSTILLE

Mnogi sugrađani odlaze na rad u strane zemlje koje od njih zahtijevaju dokument s apostilom. Apostil je potvrda o pravnoj ispravnosti dokumenta, a nju možete dobiti na općinskom sudu. Tek nakon što vaš dokument dobije apostil sudski tumač može pripremiti ovjereni prijevod jer sudski tumač ovjerava prijevod verificiranog dokumenta, a ne sâmi dokument. Dakako sudski tumači mogu isporučivati i prijevode bez ovjere ukoliko ista nije potrebna te prevoditi razne tekstove tematika za koje su se specijalizirali. U tom slučaju unaprijed pitajte sudskog tumača prevodi li tekstove dotične tematike obzirom da postoji mnogo grana u kojima mogu djelovati.

utorak, 9. veljače 2016.

STALNI SUDSKI TUMAČI

Obzirom da se pojedinci raznih struka upuštaju u vlastoručno prevođenje, od velike je važnosti da institucije prime prijevod vjeran izvorniku. Stalni sudski tumači su prevoditelji koje je ovlastio nadležni sud za pružanje usluge međunarodno priznatog prevođenja. Svojim potpisom i pečatom potvrđuju ispravnost pripremljenog prijevoda te prihvaćaju pravnu odgovornost za moguće pogreške.

Takav prijevod se uvezuje, te se zove ovjereni prijevod, a sastoji se od: početne stranice, prijevoda dokumenta, izvornog dokumenta ili kopije izvornog dokumenta (izvornik donijeti na uvid) i uveza s naljepnicom. Ovjereni prijevod nosi težinu originala, iako u nekim situacijama institucije zahtjevaju uvez sa izvornim dokumentom. Dokumenti koji se najčešće prevode s ovjerom su: rodni i vjenčani list, potvrde, certifikati, diplome i dopunske isprave, punomoći, sporazumi, ugovori, dokumentacija za natječaje, itd.

ponedjeljak, 1. veljače 2016.

RADNO ISKUSTVO SUDSKOG TUMAČA

Radno iskustvo je veoma važno pri dobivanju tekstova na prijevod, a neka poduzeća zapošljavaju samo one prevoditelje i sudske tumače s iskustvom. Najbolje prvo iskustvo je rad u prevoditeljskom uredu, a pomaže i volontiranje i neslužbeno prevođenje radi kasnije reference. Volontiranje se lako nađe u nevladinim organizacijama raznih usmjerenja, ali i na sportskim i kulturnim događajima koji uključuju internacionalne sudionike. Iskustvo se može također steći putem plaćenog ili neplaćenog pripravništva ili pak osposobljavanja u različitim industrijama koje mnogo rade s različitim jezicima.

Kojim god pravcem prevoditelji krenu, dobro je razvijati odnose s iskusnim prevoditeljima i stručnjacima. Mentorstvo kao takvo u Hrvatskoj ne postoji, no takav odnos se može uspostaviti sa kolegom ili poznanikom koji ima iskustva na tom polju.

nedjelja, 10. siječnja 2016.

Stalni sudski tumači - za klijente

Obzirom da se pojedinci raznih struka upuštaju u vlastoručno prevođenje, od velike je važnosti da institucije prime prijevod vjeran izvorniku. Stalni sudski tumači su prevoditelji koje je ovlastio nadležni sud za pružanje usluge međunarodno priznatog prevođenja. Svojim potpisom i pečatom potvrđuju ispravnost pripremljenog prijevoda te prihvaćaju pravnu odgovornost za moguće pogreške.

Takav prijevod se uvezuje, te se zove ovjereni prijevod, a sastoji se od: početne stranice, prijevoda dokumenta, izvornog dokumenta ili kopije izvornog dokumenta (izvornik donijeti na uvid) i uveza s naljepnicom. Ovjereni prijevod nosi težinu originala, iako u nekim situacijama institucije zahtjevaju uvez sa izvornim dokumentom. Dokumenti koji se najčešće prevode s ovjerom su: rodni i vjenčani list, potvrde, certifikati, diplome i dopunske isprave, punomoći, sporazumi, ugovori, dokumentacija za natječaje, itd.