srijeda, 17. svibnja 2017.

Činjenice o jezicima i prevođenju

JESTE LI ZNALI…?
  • UN-ova Opća deklaracija o ljudskim pravima je objavljena na 300 jezika. To je službeni dokument koji je preveden na najviše jezika na svijetu.
  • Europska unija ima 24 službena i radna jezika.
  • UN ima 6 službenih jezika: arapski, kineski, engleski, francuski, ruski i španjolski.
  • Biblija je u cijelosti ili djelomično prevedena na najviše jezika na svijetu, i to njih 2454.
  • Drugo mjesto po broju jezika na koje je neka knjiga prevedena zauzeo je Pinokio.
  • Autor čija djela su prevedena na najviše jezika na svijetu je Agatha Christie. Naime, ukupan broj kombinacije njenih djela na različitim jezicima iznosi 7231.
Izvor: Edudemic