utorak, 23. veljače 2016.

OVLAŠTENJA I ČLANSTVA SUDSKOG TUMAČA ZA ENGLESKI JEZIK

Jedine potvrde o stručnosti (osim fakultetske diplome) dostupne u Hrvatskoj su položeni ispit sudskog tumača za engleski jezik, te članstvo u organizacijama. Ispit sudskog tumača za engleski jezik se polaže na nadležnom županijskom ili trgovačkom sudu, koji zatim imenuje prevoditelja sudskim tumačem ukoliko je zadovoljio sljedećim zahtjevima:

1. hrvatski je državljanin;
2. ima dokaz o znanju stranog jezika na razini C2 prema Europskom referentnom okviru (fakultetska diploma (studij jezika) ili potvrda iz Centra za strane jezika Vodnikova);
3. stekao je fakultetsku diplomu;
4. protiv njega/nje se ne vodi kazneni postupak;
5. položio je pravni ispit na županijskom ili trgovačkom sudu.

Nakon imenovanja, sudski tumač za engleski jezik treba proći obuku u trajanju 14-18 sati ovisno o udruzi. Pogodnost je ta što postoji i tražilica na stranicama Sudačke mreže u kojoj su popisani svi sudski tumači u Hrvatskoj.

Članstvo u organizacijama također može biti od pomoći, od kojih mnoge formiraju članstvo na temelju iskustva svojih prevoditelja i sudskih tumača. Takva društva su primjerice Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja, Zajednica za prevoditeljstvo, Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja, Društvo sudskih tumača i prevodtelja, a isključivo za sudske tumače su se specijalizirale Udruga stalnih sudskih tumača, Strukovna udruga stalnih sudskih tumača, Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača, i Udruga sudskih tumača "TEMPUS". Prevoditelji u takvim društvima mogu imati potrebnu podršku, dobiti savjete, steći poznanstva i dobiti odgovore na pitanja vezana za struku. Neke od tih organizacija nude i vlastite resurse.

utorak, 16. veljače 2016.

APOSTILLE

Mnogi sugrađani odlaze na rad u strane zemlje koje od njih zahtijevaju dokument s apostilom. Apostil je potvrda o pravnoj ispravnosti dokumenta, a nju možete dobiti na općinskom sudu. Tek nakon što vaš dokument dobije apostil sudski tumač može pripremiti ovjereni prijevod jer sudski tumač ovjerava prijevod verificiranog dokumenta, a ne sâmi dokument. Dakako sudski tumači mogu isporučivati i prijevode bez ovjere ukoliko ista nije potrebna te prevoditi razne tekstove tematika za koje su se specijalizirali. U tom slučaju unaprijed pitajte sudskog tumača prevodi li tekstove dotične tematike obzirom da postoji mnogo grana u kojima mogu djelovati.

utorak, 9. veljače 2016.

STALNI SUDSKI TUMAČI

Obzirom da se pojedinci raznih struka upuštaju u vlastoručno prevođenje, od velike je važnosti da institucije prime prijevod vjeran izvorniku. Stalni sudski tumači su prevoditelji koje je ovlastio nadležni sud za pružanje usluge međunarodno priznatog prevođenja. Svojim potpisom i pečatom potvrđuju ispravnost pripremljenog prijevoda te prihvaćaju pravnu odgovornost za moguće pogreške.

Takav prijevod se uvezuje, te se zove ovjereni prijevod, a sastoji se od: početne stranice, prijevoda dokumenta, izvornog dokumenta ili kopije izvornog dokumenta (izvornik donijeti na uvid) i uveza s naljepnicom. Ovjereni prijevod nosi težinu originala, iako u nekim situacijama institucije zahtjevaju uvez sa izvornim dokumentom. Dokumenti koji se najčešće prevode s ovjerom su: rodni i vjenčani list, potvrde, certifikati, diplome i dopunske isprave, punomoći, sporazumi, ugovori, dokumentacija za natječaje, itd.

ponedjeljak, 1. veljače 2016.

RADNO ISKUSTVO SUDSKOG TUMAČA

Radno iskustvo je veoma važno pri dobivanju tekstova na prijevod, a neka poduzeća zapošljavaju samo one prevoditelje i sudske tumače s iskustvom. Najbolje prvo iskustvo je rad u prevoditeljskom uredu, a pomaže i volontiranje i neslužbeno prevođenje radi kasnije reference. Volontiranje se lako nađe u nevladinim organizacijama raznih usmjerenja, ali i na sportskim i kulturnim događajima koji uključuju internacionalne sudionike. Iskustvo se može također steći putem plaćenog ili neplaćenog pripravništva ili pak osposobljavanja u različitim industrijama koje mnogo rade s različitim jezicima.

Kojim god pravcem prevoditelji krenu, dobro je razvijati odnose s iskusnim prevoditeljima i stručnjacima. Mentorstvo kao takvo u Hrvatskoj ne postoji, no takav odnos se može uspostaviti sa kolegom ili poznanikom koji ima iskustva na tom polju.