četvrtak, 24. ožujka 2016.

Prijevod dokumenata

Prevođenje dokumenata koje izdaju matični uredi poput rodnih, vjenčanih i smrtnih listova odgovoran je posao koji nije uvijek jednostavan kako se čini. Prilikom prevođenja posebnu pažnju pridajemo ispravnosti i razumljivosti pojmova. Ovakve službene dokumente mogu prevoditi samo prevoditelji koji imaju status stalnog sudskog tumača.

Prijevod dokumenata zahtijeva kratko upoznavanje sa administrativnim sustavom u državi podrijetla lista radi razumijevanja razlika i sličnosti. Iako su takvi listovi po sadržaju slični, često sadrže informacije koje su specifične za svaku državu. U nekim državama je potrebno dobiti apostil radi pravovaljanosti dokumenta, a isti se također prevodi. Osim toga, izgled tih dokumenata se zna uvelike razlikovati što zahtjeva ispravno formatiranje.

Kroz analizu svakog sustava stvaramo bazu termina koji odgovaraju onima u hrvatskom sustavu, a one koji ne postoje prevodimo terminima koji jednoznačno upućuju na njihovo značenje. Stalni sudski tumač po potrebi dodaje napomenu koja čitatelju daje informacije potrebne za razumijevanje sustava iz izvornika.
Na kraju prijevođenja, tekst se nanovo pregledava radi otklanjanja eventualnih pogrešaka. Stalni sudski tumač uvezuje i ovjerava prijevod koji tada ima vrijednost originala. U ovjereni prijevod sudskog tumača se ne uvezuje izvornik ili ovjerena kopija dokumenta, nego kopija dokumenta.


utorak, 8. ožujka 2016.

OBRAZOVANJE SUDSKOG TUMAČA


Najvažniji element zanimanja sudskog tumača je izvrsno poznavanje dvaju ili više jezika (hrvatskog i barem jednog stranog). Iako prevoditelji obično imaju visokoškolsku diplomu, za sudske tumače je ona neophodna. Mnogi zapravo završe fakultete, više škole ili specijalizacije koje ih specijaliziraju za određenu struku što im daje status stručnjaka na tom polju, dok im vrsno poznavanje stranog jezika daje dobru osnovu za ulazak u ovu struku. Za ovaj stupanj poznavanja jezika nije potrebno odrasti u bilingvalnom okruženju, već aktivna upotreba i poznavanje stručnih izraza i jezičnih značajki ciljanog jezika. Oni koji žele postati prevoditelji trebaju raditi na pismenom izražavanju i razumijevanju, stranim jezicima i računalnim vještinama. Od koristi može biti i boravak u stranoj zemlji, aktivna komunikacija sa stranim kulturama i ljudima te proučavanje i čitanje literature vezane za mnoge tematike na materinjem kao i stranom jeziku. Također, mnogo je prilika za volonterski rad u vlastitoj kao i stranoj zemlji prilikom čega se može koristiti i izučavati strani jezik.

STALNO USAVRŠAVANJE

Prevoditelji i sudski tumači moraju stalno raditi na svojim vještinama, kako samostalno tako i kroz specijalizirane radionice i obuku. Službeni programi se mogu naći na fakultetima, ali postoje i rijetki programi i radionice koji se periodički odvijaju. Prevoditelji svakako ne smiju zapustiti svoj materinji jezik koji također treba stalno usavršavanje. Također, postoje mnogi alati za koje se također periodički odvijaju radionice, poput alata TRADOS.

srijeda, 2. ožujka 2016.

STALNI SUDSKI TUMAČI Za klijente

Obzirom da se pojedinci raznih struka upuštaju u vlastoručno prevođenje, od velike je važnosti da institucije prime prijevod vjeran izvorniku. Stalni sudski tumači su prevoditelji koje je ovlastio nadležni sud za pružanje usluge međunarodno priznatog prevođenja. Svojim potpisom i pečatom potvrđuju ispravnost pripremljenog prijevoda te prihvaćaju pravnu odgovornost za moguće pogreške.

Takav prijevod se uvezuje, te se zove ovjereni prijevod, a sastoji se od: početne stranice, prijevoda dokumenta, izvornog dokumenta ili kopije izvornog dokumenta (izvornik donijeti na uvid) i uveza s naljepnicom. Ovjereni prijevod nosi težinu originala, iako u nekim situacijama institucije zahtjevaju uvez sa izvornim dokumentom. Dokumenti koji se najčešće prevode s ovjerom su: rodni i vjenčani list, potvrde, certifikati, diplome i dopunske isprave, punomoći, sporazumi, ugovori, dokumentacija za natječaje, itd.
 ovjereni prijevod stalnog sudskog tumača