četvrtak, 19. svibnja 2016.

Kratki povijesni pregled talijanskog jezika


Talijanski jezik se nalazi u romanskoj jezičnoj skupini, a koja potječe od latinskog jezika. Pokriva područje Apeninskog poluotoka gdje je bilo žarište njegovog prethodnika kojem je i najsličniji od svojih romanskih rođaka.
Obzirom na nepismenost većine populacije za vrijeme opće upotrebe standardnog latinskog jezika, intenzivno su se stvarale dijalektalne razlike među gradovima i regijama. One su zajednički nazivane sermo vulgaris, tj. pučki jezik. Te su dijalektalne varijante konačno prevladale zbog raspada carstva na više kraljevina i država u 5. stoljeću, i od tada se samostalno razvijaju.
Pod stalnim previranjima i borbama, polako se razvijaju značajke današnjeg talijanskog jezika. Varijante su se toliko počele razlikovati da se govornici više nisu međusobno razumijeli na Apeninskom poluotoku krajem 8. stoljeća, te je stoga latinski nametnut kao pisani standardni jezik. Izumom tiskarskog stroja u 15. stoljeću javlja se tendencija za normizacijom postojećih jezika standardnih u zasebnim političkim cjelinama.
Početkom renesanse, varijanta talijanskog iz Toskane se počela širiti talijanskim govornim područjem zbog intenzivne trgovine Firence s ostalim dijelovima Italije i zbog svoje centralne pozicije. Također, pogodovalo je i to što je ta varijanta najmanje odskakala od klasičnog latinskog jezika koji je bio okosnica tradicije i vjerskoga života, ali i jezik na kojem su stvarali veliki pisci poput Dante-a, Petrarke i dr. Nakon ujedinjenja Kraljevine Italije 1861. godine, toskanska varijanta postaje opće prihvaćena te ostale varijante ostaju na razini regionalnih dijalekata.
Za razliku od latinskog jezika, današnji talijanski nema deklinacije imenica, nema srednji rod, sadrži određene članove i više prijedložnih izraza, ima mnogo anglicizama i dr.


Izvori:
About.com. Italian language. (http://italian.about.com/library/weekly/aa060699b.htm)
Wikipedia. History of Italy. (https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Italy#Middle_Ages)
Wikipedia. History of Latin. (https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Latin#Late_Latin)
Wikipedia. Romance languages. (https://en.wikipedia.org/wiki/Romance_languages

 Zagrebačka prevoditeljska agencija Global Link d.o.o. je društvo specijalizirano za pružanje usluga prevođenja. Naš stručni prevoditeljski tim čine prevoditelji i sudski tumači, diplomirani profesori stranih jezika i izvorni govornici.

četvrtak, 12. svibnja 2016.

Kako je nastao današnji ruski jezik


Ruski jezik je dio velike indoeuropske slavenske jezične skupine, točnije skupine istočnoslavenskih jezika koji se većinom prostiru na istoku europskog kontinenta.

Slaveni su to područje današnje Rusije naselili oko 7. stoljeća u dva vala nakon pobjede nad narodom Hazara, a koje su Slaveni polako asimilirali u svoju zajednicu zajedno s drugim narodima. Tada govoreni jezik nazivamo Istočnoslavenski ili staroruski jezik (Древнерусский язык), a u svom sastavu je imao i posuđenice iz germanskih jezika, posebice gotskog i staroskandinavskog jezika. Osnovali su državu Kijevsku Rus', te su putem mnogih pljačkaških pohoda na Konstantinopol u državu donijeli pravoslavlje, a time i nov i jezik – crkvenoslavenski (Старославянский язык), i pismo – ćirilicu. To je bio temelj za daljnji razvoj slavenske varijante istočnog pravoslavlja i kulture, ali i doprinijelo je i unosu brojnih  riječi iz starocrkvenoslavenskog i bizantinskog grčkog jezika. Invazija Mongola u 13. stoljeću je donijela nove riječi uglavnom vezane za trgovinu i vojsku. 


Pisalo se isključivo crkvenoslavenskim jezikom (Старославянский язык), ali se govorilo varijantom ruskog jezika, koji se najkasnije do 14. stoljeća uvelike razlikovao od jezika od kojeg su nastali ukrajinski i bjeloruski jezik. Krajem 18. stoljeća tadašnja se Rusija otvara Zapadu, provedena je modernizacija te su se usvojile mnoge specifične posuđenice iz jezika Zapadne Europe vezane za pomorstvo, intelektualno područje, itd. Crkvenoslavenski jezik je ostao u funkciji jezika bogoslužja, a svjetovna književnost je unijela govorni ruski u pisani oblik. Za standardni ruski je uzet jezik glavnog grada Moskve. Posuđene su mnoge riječi iz poljskog, a kroz njega i germanizmi i dr.

Standardni jezik je tijekom 19. stoljeća dobio oblik modernog ruskog jezika, a početkom 20. stoljeća je prošao i jezičnu reformu mijenjajući pravopis, političku terminologiju, pretjeranu ljubaznost u govoru. Putem novog režima školstva, nepismenost je drastično smanjena, a razlike u dijalektima su se smanjile.

Ruski jezik se danas govori u mnogim državama: u Rusiji, Bjelorusiji, Kazahstanu i Kirgistanu, a kao drugi jezik u Ukrajini, Moldaviji, Latviji i Estoniji.utorak, 3. svibnja 2016.

DOSTUPNOST USLUGA


Naše usluge dostupne su 0-24 na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i šire. Naši prevoditelji i stalni sudski tumači mogu uslugu pružati i odlaskom na sudove, u bolnice, poduzeća, javnobilježničke urede, odvjetničke urede i matične urede, ali i u inozemstvo. Prijevodi se mogu odvijati i na daljinu, poput pisanih prijevoda (dostava ili e-mail), video-konferencija, i sl.