utorak, 3. svibnja 2016.

DOSTUPNOST USLUGA


Naše usluge dostupne su 0-24 na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i šire. Naši prevoditelji i stalni sudski tumači mogu uslugu pružati i odlaskom na sudove, u bolnice, poduzeća, javnobilježničke urede, odvjetničke urede i matične urede, ali i u inozemstvo. Prijevodi se mogu odvijati i na daljinu, poput pisanih prijevoda (dostava ili e-mail), video-konferencija, i sl. 
 

Nema komentara:

Objavi komentar