subota, 24. listopada 2015.

Povijest njemačkog jezika

Njemački jezik se razvio iz skupine jezika iz koje su proizašli mnogi danas upotrebljavani jezici (vidi sliku). Obzirom na kopnene granice, međukulturalni odnosi su bili veoma intenzivni, te stoga u njemački jezik tijekom stoljeća ulaze mnoge posuđenice iz latinskog, francuskog i slavenskih jezika.


POVIJEST NJEMAČKOG JEZIKA
RAZVOJ NJEMAČKOG JEZIKA

Njemački jezik svoje korijene vuče iz zapadno germanskog dijalekta zvanog starosaski jezik (Ältsächsische Sprache). Stari gornjenjemački jezici (Althochdeutsch) su nastali glasovnim promjenama zvanim Zweite Lautverschiebung koje su počele prije 7. stoljeća, te se postupno širile od planinskog područja na jugu prema sjevernim ravnicama, a nikada nisu stigle skroz do obalog područja (stari donjenjemački, Altniederdeutsch). Obzirom na razjedinjenost zemalja govornika varijanata starog gornjenjemačkog jezika, dijaletki istog su se zasebno razvijali. U 11. stoljeću je, u naporu da se izbjegnu regionalni izrazi i glasovne specifičnosti, iz dvorskih pjesama proizašao srednji gornjenjemački (Mittelhochdeutsch) jezik. Počeo se upotrebljavati u zapisivanju ne samo religioznih, već i svjetovnih i trgovinskih tekstova. Srednji donjenjemački (Mittelniederdeutsch) do danas koegzistira uz spomenutog parnjaka, no ipak se njegova upotreba zadržava na obalnom dijelu. On je služio kao jezik sporazumijevanja u trgovini na Baltiku, a iz njega se razvio današnji nizozemski jezik.Germanska jezična skupina (Izvor: Encyclopaedia Britannica)

Nakon što je Europu poharala kuga, počinje razvoj ranog novog gornjenjemačkog jezika (Frühneuhochdeutsch), kojim su pojednostavljeni padeži, te su uvedene glasovne i morfološke promjene.

Prekretnica u standardizaciji jezika bio je prijevod Biblije Martina Luthera. Uz pojavu tiskarskog stroja, novi gornjenjemački jezik (Neuhochdeutsch) kojim se služi Lutherov prijevod se lako proširio i prepoznat je kao norma za sve regije. Iz tog jezika je standardiziranjem pravopisa nastala današnja varijanta njemačkog jezika.

Kao službeni jezik, njemački se koristi u Njemačkoj, Austriji i Lithenštajnu, a jedan je od više službenih jezika u Švicarskoj. Belgiji i Luksemburgu. Također, neophodan je u nekim gospodarskim granama poput strojarstva i inžinjerstva, a često služi i kao jezik sporazumijevanja.

Izvori: Britannica. German language. Informacije od 1. rujna 2015. Preuzeta slika. ( (http://www.britannica.com/topic/German-language)

Wikipedia. Njemački jezik. Zadnje izmjene: 3. kolovoza 2015. ( (https://hr.wikipedia.org/wiki/Njema%C4%8Dki_jezik)

Linda Andrean. A brief history of the German Langauge: The Langauge of Austria, Germany, and parts of Switzerland. Objavljeno na internetskim stranicama Sveučilišta u Minesoti. Informacije od 1. rujna 2015. (http://cas.umn.edu/assets/pdf/GermanLanguage.pdf)

utorak, 13. listopada 2015.

Stalni sudski tumač za njemački jezik

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA NJEMAČKI JEZIK

Stalni sudski tumač za njemački jezik jest osoba ovlaštena prevoditi s hrvatskog na njemački jezik ili s njemačkog na hrvatski jezik te svojim potpisom i pečatom potvrđuje da je njegov prijevod istovjetan originalu.

Takav prijevod nazivamo ovjereni prijevod s njemačkog na hrvatski jezik ili ovjereni prijevod s hrvatskog na njemački jezik, a sastoji se od:

- naslovne stranice
- prijevoda s njemačkog na hrvatski jezik ili s hrvatskog na njemački jezik
- izjave/potvrde tumača da prijevod odgovara izvorniku
- kopije izvornog dokumenta ili izvornog dokumenta
- uveza s naljepnicom, pečatom i potpisom


Ovjereni prijevod pripremljen na ovakav način ima snagu izvornika u svim državnim institucijama Republike Hrvatske kao i državnim institucijama njemačkog govornog područja.

Stalni sudski tumač za njemački jezik dužan je djelovati u skladu s Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima.

Dokumenti koje najčešće prevodi stalni sudski tumač za njemački jezik:

- Pravni dokumenti
- Osobni dokumenti (putovnica, domovnica, rodni list, vjenčani list)
- Svjedodžbe, diplome i dopunske isprave
- Certifikati i potvrde
- Službene izjave i dokumenti ovjereni kod javnog bilježnika
- Pisma namjere, obvezujuće ponude, ugovori i sporazumi
- Medicinski dokumenti
- Patenti i prateća dokumentacija
- Dokumentacija za rad u inozemstvu
- Dokumentacija za školovanje u inozemstvu
- Dokumentacija za natječaj
- Tehničke specifikacije
- Izvadci iz banke, katastra, gruntovnice ili polica osiguranja
- Carinski i porezni dokumenti

te ostale dokumente koje za pravne i službene potrebe moraju prevesti i ovjeriti stalni sudski tumači za njemački jezik.

nedjelja, 11. listopada 2015.

Stalni sudski tumač za engleski i njemački jezik

Treba Vam ovlašteni prevoditelj tj. ovlašteni za prijevod za engleski, njemački, talijanski, ruski, francuski, makedonski, albanski, srpski…na pravom ste mjestu.

Za pravne i službene potrebe neke dokumente moraju prevesti i žigom i potpisom ovjeriti sudski tumači za engleski ili njemački jezik. Obično su to osobni dokumenti, javnobilježničke isprave, sudski dokumenti, svjedodžbe, diplome te često dokumentacija potrebna za javna nadmetanja. Sudski tumač svojim žigom garantira da prijevod u potpunosti odgovara izvorniku. Ovjereni prijevod nije potrebno dodatno ovjeravati kod javnog bilježnika. Prijevodi tekstova s ovjerom naplaćuju se prema Pravilniku o stalnim sudskim tumačima. Ovlašteni prijevod na engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski turski, makedonski, ruski… i mnoge druge jezike. Obratite nam se s povjerenjem ukoliko Vam je potrebna usluga sudskog tumača za bilo koji jezik Europske unije.