ponedjeljak, 4. travnja 2016.

Sudski tumač - službeni prijevod

Prevoditelji i sudski tumači za engleski jezik generalno su zaduženi za sljedeće poslove:
  • Pronalaziti odgovarajuće koncepte iz izvornog u ciljanom jeziku
  • Analizirati i pohraniti vokabular u tekstovima odgovarajućeg konteksta (pravni, ekonomski, tehnički) za buduću upotrebu
  • Služiti se s barem dva jezika na visokoj razini
  • Stilski i ispravno prenijeti izvorni tekst
  • Poštivati rokove
  • Precizno, jasno i brzo usmeno prevoditi
Sudski tumači za engleski jezik olakšavaju komunikaciju među govornicima različitih jezika. Neki prevoditelji i tumači obavljaju poslove i pismenog i usmenog prijevoda, iako se ta dva načina uvelike razlikuju. Za razliku od prevoditelja, sudski tumači pružaju usluge službenog prijevoda koji se predaje službenom tijelu ili se usmeno izvodi pred istim.

Nema komentara:

Objavi komentar